Jdi na obsah Jdi na menu
 

 
1. 9. 2020

 

Logopedická péče

 

 

Charakteristika logopedické třídy

Vzdělávací obsah logopedické třídy směřuje k dosahování vzdělávacích cílů společných pro všechny třídy MŠ, který je doplněn o specifické potřeby dětí. Specifickým cílem je reedukace narušených komunikačních schopností a stimulace řečových a jazykových dovedností dětí.

Vzdělávání v logopedické třídě vyžaduje i další podmínky: ambulance, pomůcky, organizace vzdělávání, personální zajištění, snížený počet dětí na 14, spolupráce s rodinou, komunikace s odbornými institucemi apod.

Individuální denní práce se člení na ambulantní nápravu řeči a logopedickou podporu ve třídě.

Odborným garantem třídy je Speciálně-pedagogické centrum pro vady řeči (dále jen SPC), Brno – Veslařská 234.

 

Zařazení dítěte do logopedické třídy

Několikrát ročně vyhlašuje logopedická třída tzv. poradenské dny, na které přichází rodiče dětí z naší mateřské školy se svým dítětem mají-li pochybnosti o výslovnosti svého dítěte. Logopedka pak udělá logopedické vyšetření, na jehož  základě se společně s rodiči dohodnou na dalším postupu. Je-li vada menší, je rodičům nabídnuta logopedická ambulance na jiném pracovišti. Adept na zařazení do logopedické třídy je poslán na vstupní vyšetření do SPC. Po zařazení logopedka z SPC dochází 3x ročně do MŠ, kde dělá vstupní, kontrolní a výstupní vyšetření.

 

Logopedická péče ve třídě

Každé dítě má individuální plán a podrobnou diagnostiku. Logopedická podpora je zaměřena na dýchání, artikulaci, hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, obratnost, koordinaci těla, smyslové vnímání, prostorovou a časovou orientaci, matematické představy, obsahovou a gramatickou stránku řeči, rozumové schopnosti, samostatnost, soustředěnost, pozornost, a také na vyvození, fixaci a automatizaci hlásek.