Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE DLE VYHLÁŠKY 442/2006 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název: Mateřská škola Brno,Dubová 2,příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení: Zřizovatel - Statutární město Brno 
    Městská část Brno - Jundrov
2a. Zřizovací listina:

Obrázek (1).jpg  Obrázek (2).jpg  Obrázek (3).jpg  Obrázek (4).jpg 

Obrázek (5).jpg  Obrázek (6).jpg  Obrázek (7).jpg  Obrázek (8).jpg

3. Organizační struktura: Ředitelka MŠ - zástupkyně   - pedagogičtí zaměstnanci
                          - hospodářka a ved.šk.jídelny - kuchařky
                          - školnice - provozní zaměstnanci
4. Kontakní spojení: tel. 541220299
    msdubova@volny.cz
4a. ID datové schránky:  
4b. Kontaktní adresa: Dubová 631/2       Brno-Jundrov  63700
4c. Úřední hodiny: denně po dohodě s ředitelkou školy
    úterý + čtvrtek - s hospodářkou školy
4d. Fax:  
4e. Internetové stránky: www.msdubova.estranky.cz
4f. Další elektronické adresy: msdubova-jidelna@volny.cz
    logodubova@seznam.cz
4g. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO): Bc. Petra Peschelová  GDPR.doc  Informacni_memorandum_skoly_20180521.pdf
5. Platby lze poukázat: školné + stravné =   č.účtu 181467266/0300 
   

JUNDROVÁČEK = kulturní fond JUNDROVÁČEK.doc

Škol.fond = č.účtu  2900855222/2010 

6. IČO: 70992100
7. DIČ: nejsme plátci DPH
8. Dokumenty: x - Zřizovací listina
    x - Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení
    (viz rejstřík škol MŠMT)
    x - Školní řád  školní řád výběr.doc
8a. Rozpočet: Základní údaje o hospodaření školy 
   

Rozpočet  Návrh rozpočtu na rok 2019 - MŠ Dubová 2.xls

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Dubová 2.xls

9. Žádosti o informace: Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
    Ústní podání - telefonicky nebo osobně ředitelce školy
    Písemné podání
     - u fyzických osob - jméno,příjmení,adresa, telefon,email
     - u právnické osoby - název subjektu,sídlo,telefon,email
               = předmět žádosti
               = způsob vyzvednutí informace
               = datum, podpis
10. Příjem žádostí: Pověření pracovníci: Mgr.Anna Balšínková - ředitelka MŠ
                                             Helena Vojtková - zástupkyně
11. Opravné prostředky: lze podat u vedení školy
12. Formuláře:

Omluvenka povinné školní docházky dítěte (5 - 7let)

Omluvenka.doc

13. Popisy postupů při řešení životních situací www.portal.gov.cz/portal/obcan/situace
14. Nejdůležitější právní předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
    vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
    Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
    Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
    Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
    Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
    a o změně některých zákonů
    Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání
    a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
    Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb
    ve školách a školských poradenských zařízeních
    Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů
    se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků
    a studentů mimořádně nadaných 
15. Úhrady za poskytování informací: odkaz SAZEBNÍK.doc
16. Licenční smlouvy: Škola neuzavírá licenční smlouvy