Jdi na obsah Jdi na menu
 


ADAPTACE DÍTĚTE

ADAPTACE DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

      Abychom omezili nepříjemné pocity na minimum, prochází všechny děti v naší MŠ tzv. adaptací.
Má-li si dítě zvyknout bez problémů na nové prostředí, potřebuje k tomu určitý čas. Každé dítě je jiné, a proto i doba "zvykání" je různě dlouhá, obvykle je to 6 týdnů.
      V této době musí malý človíček vyřešit spoustu úkolů, aby mohl poprvé v životě zůstat delší dobu sám, bez maminky, jinde než doma a při tom být spokojený a cítit se bezpečně.
Nejprve dochází dítě do mateřské školy s maminkou, pohrát si.
      Po určité době nastane den, kdy maminka na chvíli odejde a dítě nechá ve třídě samo. Dítěti je však NUTNÉ říci, kdy za ním zase přijde a DODRŽET slib.
  Dítě se v tu dobu setkává se situací, kdy není středem pozornosti, protože ve třídě je více dětí a jen jedna paní učitelka.
      Jakmile získá pocit bezpečí, je sebejisté a spokojené, nadchází poslední fáze adaptace tj. "zvyknout si na myšlenku, že bude spinkat jinde, než ve své postýlce."
Tento úkol je pro děti velmi obtížný a je potřeba se na jeho zvládnutí dobře připravit. Maminka i paní učitelka budou s dítětem dopředu mluvit o tom, že taková situace nastane, je dobré pomoci mu vybrat hračku do postýlky a pyžamko.
Měli bychom společnými silami vytvořit takovou atmosféru, aby se Vaše dítě těšilo na den, kdy bude poprvé spinkat. Teprve odchází-li dítě se samozřejmostí do postýlky, spokojeně z ní vstává a odchází si hrát, teprve tehdy můžeme prohlásit, že je adaptace úspěšně u konce.

PŘIPRAVENOST NA MATEŘSKOU ŠKOLU

Před nástupem dítěte do mateřské školy mají rodiče dotazy "Co tedy dítě potřebuje znát a umět?" Všichni patrně známe základní dovednosti, které v minulosti umožňovaly dětem vstup do mateřské školy.

 • znát své jméno
 • umět se oblékat i svlékat

 • umět se najíst

 • udržovat čistotu

 • umět si vyčistit nos

 • respektovat pokyny dospělého

 • umět říci, co potřebuji

 • dodržovat základy slušnosti ... atd.

  KDYBYCHOM MĚLI VZÍT BOD PO BODU PŮVODNÍ POŽADAVKY A POROVNAT JE  S   DNEŠNÍM STAVEM:

 • na své jméno dítě většinou nereaguje

 • dítě se posadí a čeká, tak jako panenka, a nechá se obléknout. Většinou ani neví, co kam patří

 • dítě nezná běžná jídla a je potřeba ho motivovat, přesvědčovat a krmit nebo dokrmovat

 • rodiče přicházejí s požadavkem, aby bylo do školky přijato dítě s plenami

 • dítě se ani nepokouší utřít si nos, rovnou přijde za učitelkou s tekoucím sekretem

 • dítě nerespektuje žádné pokyny na první oslovení, je nutné oslovit ho několikrát a ještě to mnohdy nestačí

 • většina dětí s nikým z nového prostředí nekomunikuje nebo až po delší době

Co má dítě znát při vstupu do MŠ

 • Snažit se oblékat a svlékat
 • Vydržet sedět při jídle u stolu
 •  Najíst se lžící, popřípadě příborem, pít ze skleničky
 • Zvládat základní hygienické návyky – umýt si ruce mýdlem, utřít se od ručníku, ovládat kohoutek v umývárně
 • Používat WC – včas dojít na WC, umět se samostatně utírat
 • Používat kapesník
 • Zvládnout chůzi po schodech
 • Dorozumět se s ostatními   

Co dítěti ulehčí adaptaci před vstupem do MŠ:

 • Dítě by nemělo být izolované od dětí – pravidelně chodit mezi děti
 • Zvykat dítě na hlídání cizí osoby
 • Upevňovat u dětí dovednosti a vést je k samostatnosti při sebeobsluze – nechat dítě samostatně oblékat a jíst (nekrmit)
 • Při všech činnostech nechat dítěti dostatek času a nespěchat
 • Ponechat dítěti dostatečný prostor pro hru a seberealizaci
 • Důsledně vést děti k úklidu hraček
 • Vymezit si čas pro čtení pohádek, vést děti k vnímání a porozumění čteného slova
 • Povídat si s dítětem o jeho zážitcích i problémech
 • Pravidelně dítě oceňovat
 • Vyvarovat se výhružkám
 • Nechat děti samostatně řešit problémy
 • Stravování v mateřské škole – v MŠ je pestrá strava, složená se zeleniny, ovoce, masa, ryb…Děti zásadně do jídla nenutíme, jen nabízíme, aby alespoň část snědly.

Co by se nemělo nikdy dělat:

 • Nenechat se obměkčit a být důslední – pokud rozhodnete, že dítě půjde do MŠ – nepolevovat.
 • Nestrašit dítě pobytem v MŠ
 • Nelhat o délce pobytu dítěte v MŠ – kdy ho vyzvednete
 • Neopakujte dítěti stále, že má být hodné. 
 • Zvykejte své děti na pestrou stravu.
 • Učte děti s kousat ze čtvrtky nebo půl krajíce chleba.
 • Nedávejte dětem do školky vlastní svačinu. Ostatním dětem pak nelze vysvětlit, PROČ oni mají ochutnat a ON nemusí.

                                         g100096.gif g100097.gif